[скачать список патентов]


Патенты промышленная ботаника:


Патент № 83384 від 10.09.2013 р. Спосіб використання галофітів для демінералізації едафотопів техногенних земель (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори Глухов О.З., Хархота Г.І., Агурова І.В., Прохорова С.І.)
Патент № 80588 від 10.06.2013 р. Спосіб сприяння природному відновленню сосни звичайної на крейдяних відвалах та кар’єрах содового виробництва Донецької області (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори Коршиков І.І., Пастернак Г.О.)
Патент № 66809 від 25.01.2012 р. Спосіб використання декоративних петрофітів аборигенної флори в ландшафтному фітодизайні урбанізованих територій (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори Глухов О.З., Хархота Г.І., Прохорова С.І., Кунець Н.Ю., Дерев’янська Г.Г.)
Патент № 69139 від 25.04.2012 р. Спосіб гашення техногенних коливань ґрунту з використанням деревних рослин (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автор Нецветов М.В.)
Патент № 70512 від 11.06.2012 р. Спосіб фітотестування техногенних екотопів (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Глухов О.З., Жуков С.П., Агурова І.В., Прохорова С.І., Штірц Ю.О.)
Патент № 71313 від 10.07.2012 р. Спосіб використання габітуальних ознак синантропних видів рослин як біомаркерів стану техногенного середовища (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Глухов О.З. Хархота Г.І., Прохорова С.І., Агурова І.В., Жуков С.П.)
Патент № 56031 від 27.12.2010 р. Спосіб локального знищення карантинного виду амброзії полинолистої в умовах міста з використанням аборигенних видів степових рослин (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України Глухов О.З., Хархота Г.І., Прохорова С.І., Агурова І.В., Дерев’янська Г.Г.)
Патент № 50523 від 10.06.2010 р. Спосіб діагностування придатності едафотопів породних відвалів для фіторекультивації за життєздатністю популяцій рослин (на прикладі Silene supina M. Bieb.) (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: О.З. Глухов, І.В. Агурова, С.І. Прохорова, Г.І. Хархота)
Патент № 64015 від 25.10.2011 р. Спосіб визначення пружних властивостей ґрунту у польових умовах (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автор: Нецветов М.В.)
Патент № 51708 від 26.07.2010 р. Спосіб аеросанації ізольованого середовища за допомогою екстрактів лишайників (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: О.З. Глухов, А.С. Аверчук, Г.І. Хархота)
Патент № 40471 від 10.04.2009 р. Спосіб рекультивації відвалів вугільних шахт з використанням Gypsophila scorzonerifolia Ser (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Глухов О.З., Аверчук А.С., Хархота Г.І., Жуков С.П., Торохова О.Н., Агурова І.В)
Патент № 43978 від 10.09.2009 р. Спосіб оцінювання лишайниками радіоактивного забруднення субстратів природних відвалів (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Глухов О.З., Аверчук А.С., Хархота Г.І.)
Патент № 34832 від 26.08.2008 р. Спосіб індикації локального техногенного забруднення середовища за модулями морфологічної мінливості Gypsophila paulii Klokov (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори:Глухов О.З., Хархота Л.В., Прохорова С.І.)
Патент № 36099 від 10.10.2008 р. Спосіб оцінювання стану техногенно трансформованого середовища з використанням морфологічних маркерів синантропних видів рослин (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори:Глухов О.З., Хархота Л.В., Прохорова С.І.)
Патент № 36844 від 10.11.2008 р. Спосіб фітоекологічного картування техногенно забруднених територій (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори:Глухов О.З., Хархота Л.В., Прохорова С.І.)
Патент № 87144 від 27.01.2014 р. Спосіб оцiнювання антропогенної трансформації екотопів з використанням iндикаторних ознак Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. (Заявник і патентовласник: Донецький нацiональний унiверситет, Донецький ботанічний сад НАН України; автори Прохорова С.І., Сулейманова Ю.Б., Сафонов А.I.)
Патент № 99692 від 25.06.2015 р. UA. Спосіб використання видів рослин з сам-метаболізмом для локального озеленення породних відвалів вугільних шахт (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори Глухов О.З., Агурова І.В., Прохорова С.І., Штірц Ю.О., Крохмаль І.І., Хархота Г.І., Жуков С.П.


Патенты популяционная генетика:


Патент № 79444 від 25.04.2013 р. Спосіб генетичного маркування і відбору дерев з великою кількістю гетерозиготного насіння у природних популяціях сосни Коха (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори:Коршиков І.І., Калафат Л.О.)
Патент № 81558 від 10.07.2013 р. Спосіб генетичного маркування і відбору дерев з підвищеною гетерозиготністю насіння у природних популяціях сосни Станкевича (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Коршиков І.І., Калафат Л.О., Демкович А.Є.)
Патент № 69048 від 25.04.2012 р. Спосіб генетичного відбору за ізоферментними локусами в природних популяціях та штучних насадженнях сосни звичайної рослин з підвищеною стійкістю до кореневої губки (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Коршиков І.І., Демкович А.Є.)
Патент №71574 від 25.07.2012 р. Спосіб генетичного відбору серед плюсових дерев сосни звичайної генотипу з великою кількістю гетерозиготного потомства (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Коршиков І.І., Демкович А.Є.)
Патент № 65366 від 12.12.2011 р. Спосіб генетичного маркування і відбору дерев з великою кількістю гетерозиготного насіння у природних популяціях сосни кедрової європейської (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Коршиков І.І., Мудрик О.А., Пірко Я.В., Пірко Н.М.)
Патент № 151154 від 15.06.2006 р. Спосіб генетичного маркування і відбору дерев з великою кількістю гетерозиготного насіння у природних популяціях сосни кримської (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Коршиков І.І., Мудрик О.А.)
Патент № 151153 від 15.06.2006 р. Спосіб генетичного маркування і відбору дерев з великою кількістю гетерозиготного насіння у природних популяціях сосни крейдяної (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Коршиков І.І., Мудрик О.А.)
Патент № 16545 15.08.2006 р. Спосіб генетичного маркування і відбору дерев з великою кількістю гетерозиготного насіння у природних популяціях ялиці (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Коршиков І.І., Пірко Н. М.)


Патенты интродукция и акклиматизация растений:


Патент № 79852 від 13.05.2013 р. Спосіб формування локусів реінтродукційних популяцій рідкісних та зникаючих видів рослин (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Глухов О.З., Козуб-Птиця В.В., Остапко В.М.)
Патент № 81568 від 10.07.2013 р. Спосіб використання стретч- плівки при щепленні плодово-ягідних рослин (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автор: Мітіна Л.В.)
Патент № 83404 від 10.09.2013 р. Спосіб насіннєвого розмноження стевії ребауда (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Глухов О.З., Горлачова З.С., Кустова О.К.)
Патент № 83405 від 10.09.2013 р. Безалкогольний напій «Гвоздичний букет» (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Глухов О.З., Горлачова З.С., Кустова О.К., Ракша-Слюсарева О.А.)
Патент № 70048 від 25.05.2012 р. Спосіб насіннєвого розмноження цибулинних та бульбоцибулинних рослин в умовах степової зони (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автор: Павлова М.О.)
Патент № 71240 від 10.07.2012 р. Спосіб вирощування Aronia arbutifolia (L.) Elliot. на штамбі (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Глухов О.З., Мітіна Л.В., Кравченко Н.М)
Патент № 57660 від 10.03.2011 р. Спосіб прискореного вегетативного розмноження ювенільними живцями Psidium littorale f.lucidum Pilip. (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автор: Ковалевська Ж.В.)
Патент № 62096 від 10.08.2011 р. Спосіб стимуляції коренеутворення стеблових живців декоративних рослин з використанням фітопрепаратів Echinacea purpurea (L.) Moench (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори:Глухов О.З., Довбиш Н.Ф., Хархота Л.В.)
Патент № 63369 від 10.10.2011 р. Спосіб вегетативного розмноження Feijoa sellowiana Berg живцями в умовах захищеного ґрунту (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автор: Ковалевська Ж.В.)
Патент № 50654 від 25.06.2010 р. Спосіб мутагенної обробки насіння зайцехвоста яйцеподібного (Lagurus ovatus L.) (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: О.З. Глухов, Г.О. Кудіна, О.О. Гридько)
Патент № 42241 від 25.06.2009 р. Спосіб термостресової стимуляції коренеутворення стеблових живців для прискореного розмноження декоративних деревно-кущових листяних рослин (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Коршиков І.І., Глухов О.З., Довбиш Н.Ф., Хархота Л.В.)
Патент № 45293 від 10.11.2009 р. Спосіб вегетативного розмноження туї східної „Первісток” (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Горницька І.П., Ткачук Л.П., Коляснікова О.В.)
Патент № 26216 від 10.09.2007 р. Спосіб вегетативного розмноження гінкго дволопатевого (Ginkgo biloba L.) (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Глухов О.З., Довбиш Н.Ф., Хархота Л.В.)
Патент № 20669 від 15.02.2007 р. Спосіб вегетативного розмноження клена гостролистого „Малиновий король” (Acer platanoides L. Crimson king”) (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Глухов О.З., Довбиш Н.Ф., Хархота Л.В.)
Патент № 17024 від 15.09.2006 р. Безалкогольний напій «Нектар базиліка» (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Глухов О.З., Костирко Д.Р., Кустова О.К., Ракша-Слюсарева О.А.)
Патент № 7100 від 15.06.2005 р. Спосіб створення кормового агрофітоценозу (Заявник і патентовласник: Донецький ботанічний сад НАН України; автори: Глухов О.З., Юрченко І.Т., Купенко Н.П., Кохан Т.П., Шевчук О.М., Журавель Т.А., Галушка В.П.)